>> Aktuality / News

25.3.2011 - Jelikož už začalo jaro, měla bych dodat nějaké novinky:) Za měsíc se chystám za pomoci klubu chovatelů rhodéských ridgebacků, který pořádá sportovní den, trochu provětrat Eru na coursingu a menších agility - coursing zkusíme poprvé, tak jsem zvědavá:) Nakoukněte do fotogalerie, přibylo tam pár nových snímků.Také trochu zrekapituluji všechny Elfíkovy úspěchy, neboť se letos rozhodli krom sportu vyrazit i na několik výstav: 2x CAC, 4x res.CAC, CACIB, res. CACIB, Krajský vítěz a ze zkoušek OB Z, LA2, ZZO, ZVOP a coursingová licence. A ani Jorda s Demcy nezahálí, jejich aktuální video najdete na Facebooku - zde

/

Since the spring has begun, I should publish some news:) In one month, I'm going to take Era to coursing and agility, it will be our first time to try coursing, so I'm curious:) (this event will be organised by the club of rhodesian ridgebacks' breeders) You can look at the photogallery, a few more pictures have been added. I'm also going to sum up all of Elfík's achievements. This year, they have decided to take part in dog shows (besides sport actions):Dog Shows: 2x CAC, 4x R.CAC, CACIB, R.CACIB, regional winner, sports achievements: LA2, ZZO, Herding Instinct Test, coursing license, OB Z. And Jorda with Demcy aren't idle either, you can find their current video on Facebook:) - here
/
20.9.2010 - Dnes nám dorazil schválený název chovatelské stanice, takže naše štěňátka budou nosit příjmení Made in Merak. / We have received the name of the kennel so our puppies will be raised with surname Made in Merak. 3.9.2010 - Nové fotky ve fotogalerii z návštěvy štěňátek ( D - Leneli ) zde / New photos in photogallery - visiting puppies ( D - Leneli ) here
21.- 22.8.2010 - HraKra DiscDog Distance Weekend

Era spolu se Zuzkou Říhovou vybojovaly skvělá umístění:
Quadruped ženy ( co nejdále hozený a chycený disk, vyřazovací soutěž ) - 12. místo ( 32,4m )
SuperMinidistance ( počet chycených disků za 90s - hodnotí se výskoky, apod.. ) - 34. místo ( 8b. )
Time Trial ( co nejrychleji chycené dva disky ) - 7. místo ( 21,39 s. )
DogDartbee ( hození disku co nejblíže do středu terče nakresleného na zemi ) - 7. místo, postup do finále! ( 190 b.)

Elfík s Dášou zabojovali také a tak se jediné dvě kraťandy na této soutěži rozhodně nenechaly zahanbit!
Quadruped ženy - 5. místo, postup do finále! ( 36,5 m )
SuperMinidistance - 15. místo ( 27b. )
Time Trial - 18. místo ( 24,49 s. )
DogDartbee - 10. místo ( 100 b. )

Navíc Zuzka a Era získaly za soutěže Quadruped ženy a za Time Trial ceny za nejúspěšnější začátečníky! Byl to báječně strávený víkend a já děkuji Dáše i Zuzce!

Fotky zde

/

21.- 22.8.2010 - HraKra DiscDog Distance Weekend

Era with Zuzka Říhová achieved nice placements:
Quadruped women (disc has to be thrown and caught as far as possible) - 12th place ( 32,4m )
SuperMinidistance (number of caught discs per 90s - evaluation of jumps, distance etc... ) - 34th place ( 8 points )
Time Trial (two discs caught and fetched as fast as possible) - 7th place ( 21,39 s )
DogDartbee (throwing of discs as near as possible to the target painted on the earth) - 7th place, advance to the finals! ( 190 points)

Elfík with Dáša also did well so the only two smoothies at this competition didn't get lost!
Quadruped women - 5th place, advance to the finals! ( 36,5 m )
SuperMinidistance - 15th place ( 27 points )
Time Trial - 18th place ( 24,49 s )
DogDartbee - 10th place ( 100 points )

In addition, Zuzka with Era got prizes for the best beginners in Quadruped women and Time Trial competitions! It was a pleasantly spent weekend, thanks to Dáša and Zuzka!

Photos here
4.8.2010 - Nové fotografie zde / New photos here
2.8.2010 - Elfík složil zkoušku OB-Z / Elfík passed OB-Z exam

Nové fotky Ery / New photos of Era30.7.2010 - Nové video Demcy - agility trénink / New video of Demcy - agility training

18.7.2010 - Nové fotky ve fotogalerii z návštěvy štěňátek ( Turning Leaf’s Toad’s Wild Ride x Dupi Dup Nirreterrit ) zde / New photos in photogallery - visiting puppies ( Turning Leaf’s Toad’s Wild Ride x Dupi Dup Nirreterrit ) here
17.7.2010 - Elfíkovy víkendové fotky z koupání na Slezské Hartě / Elfík's swimming photos from the weekend12.7.2010 - Spuštěny stránky, vítáme všechny příznivce a milovníky kraťand / starting-up this website, welcome!
                                                                                                                                              copyright © Klára Bisová